องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ (ประเพณี...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้ส...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาดอนกู่โนนพระ เพื่อเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตา...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังแสง[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 137]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (จิตอาสาพัฒนาฯ)องค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 174]
 
  เวทีเสวนาประชาคมและทบทวนกระบวนการ หน่วยงาน งานบุญ ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 159]
 
  นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการ อบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 191]
 

หน้า 1|2|3|4|5