องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

ตำบลวังแสง    อำเภอแกดำ   จังหวัดมหาสารคาม

 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-029534
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


EMAIL : admin@wungsang.go.th

Website : http://www.wungsang.go.th