องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

      
  นายวิชัย  บุญหลักคำ  
   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 /    
ว่าง นางจุฑารัตน์  กุมผัน  นายวิชัย บุญหลักคำ
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นางอรวรรณ ยอดสนิท  น.ส.กรรณนิการ์  คำเกตุ  น.ส.กรรณนิการ์ คำเกตุ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม