องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองช่าง

นายวิชัย บุญหลักคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายทิวาตะวัน
นางสาวชัชวาลย์ ไชยสงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ