องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

งานประเพณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ เป็นโบราณสถานแบบขอมเพียงแห่งเดียวที่ค้นพบในเขตอำเภอแกดำ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นกลุ่มอาคารจำนวน 3 หลังตั้งเรียงตามแนวทิศเหนือ ใต้ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชน สำหรับโบราณสถานกู่โนนพระเป็นกลุ่มอาคารที่ไม่มีกำแพงกั้นอาณาเขต มีแต่คูน้ำล้อมรอบ

ที่อยู่ : บ้านตะคุ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม