องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...
   

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

...

  โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบ...
   

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น....

  โครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ (ประเพณี...
   

วันที่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๐๐ น. <...

  ประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้ส...
   

นายสมนึก  ไชยสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จัดประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแ...

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ ปี 2564
ปองดองเป็นของประชาชน
 
 

 


 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556