องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ ปี 2564
 
ปองดองเป็นของประชาชน
 
อาเชียนร่วมใจ
 
ในหลวงของแผ่นดิน